فراخوان مقاله و سخنرانی

Application form for speakers

مهلت پذیرش مقالات

15 آوریل 2019 (26 فروردین 98): فراخوان دریافت چکیده مقالات
اتحاديه بين المللى راه آهن ها (UIC) و راه آهن جمهورى اسلامى ايران مهلت فراخوان مقالات را تا ٩ مرداد (آخر ژوئيه ٢٠١٩) تمديد مى نمايند.

15 آگوست 2019 (24 مرداد 98): تایید چکیده‌های پذیرش شده
4 اکتبر 2019 (12 مهر 98): پایان مهلت ارسال مقالات نهایی

محتوای مورد نیاز در پذیرش چکیده مقالات

به منظور تکمیل فرایند ارسال چکیده مقالات، می‌بایستی موارد ذیل با اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها (UIC) به ارائه گردد:

1) گزينه اصلی شما در جلسات موازی و گزینه دوم احتمالی شما
2) دلیل انتخاب موضوع (چقدر موضوع مورد نظر شما با محتویات کنفرانس و جلسات موازی متناسب است؟)
3) فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.
4) به منظور به اشتراک گذاشتن ارائه شما بعد از کنفرانس، شرایط و ضوابط موافقت‌نامه حق مالکیت UIC را مطالعه و تاييد نمایید.

حق نشر و تکثیر
در زمان ارسال پیشنهاد مقاله، از شما درخواست می‌گردد تا همچنین با قانون حق نشر و تکثیر به منظور انتقال و واگذاری اثر و سایر حقوق مرتبط با اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها (UIC) موافقت نمایید تا پایگاه داده‌ای از اطلاعات در وب سایت UIC Nextstation ایجاد گردد.

معیارهای انتخاب سخنران
1) ارتباط و تناسب با موضوع کنفرانس و جلسات موازی
2) ارائه رویکرد خلاقانه و بديع نسبت به ایستگاه‌های راه‌آهن
3) کیفیت چکیده مقالات
4) راهي براي تحقق و اجرا برای مدیران ریلی (قابلیت اجرا)
5) سخنرانی‌های مشابه با ارائه‌های کنفرانس‌های قبلی مورد قبول نمی‌باشد (بجز موارد خاص)
6) زبان‌ کاری به انگلیسی می‌باشد، هیچ زبان دیگری برای ارائه چکیده مقالات و ارائه سخنرانی مجاز نمی‌باشد.

مراحل بعد از پذیرش چکیده/ ثبت نام شما
انتخاب مقالات بلافاصله بعد از پذیرش چکیده‌ها انجام خواهد شد و مستقیماً به اطلاع متقاضی تا تاریخ 15 آگوست 2019 (24 مرداد 98) خواهد رسید.
در صورت تاييد سخنرانی، مقاله نهایی بايد تا تاریخ 4 اکتبر 2019 (12 مهر 98) منحصراً به زبان انگلیسی و برطبق دستورالعمل/قالب ارسال گردد.
ثبت نام سخنرانان بصورت رایگان است. پس از تایید شرکت شما به عنوان سخنران، کد ثبت نام رایگان در بخش «ثبت نام» وب سایت دریافت خواهید کرد. به نمایندگی از طرف UIC و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (RAI) امیدواریم از این رویداد مهم حمایت نمایید و منتظر دریافت پیشنهادات شما هستیم.

حضور در کنفرانس
به منظور اداره و مدیریت مناسب کنفرانس، هر یک از سخنرانان بايد در کنفرانس UIC شرکت نمایند. اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها (UIC) هرگونه اطلاعات مفید مورد نیاز را در خصوص اخذ ویزا، سفر و اقامت در اختیار شما قرار خواهد داد.
اگر امكان حضور در کنفرانس ميسر نباشد، بايد راه‌حلی برای ارائه سخنرانی خود، همچون حضور فرد جایگزین در کنفرانس، انتخاب نمایید.

فرم درخواست سخنراني
خواهشمند است به مهلت ارائه درخواست: 30 ژوئن 2019 (9 تير 1398)، ساعت 12:00 به وقت اروپا) توجه فرماييد. امكان پذيرش چكيده مقالات [1] پس از مهلت تعيين شده، صرفاً براي موارد خاص خواهد بود.
بروشور فراخوان مقالات – UIC nextstation 2019