پس از برگزاری موفقیت آمیز شش دوره قبلی كنفرانس UIC nextstation، قرار است هفتمین دور آن در سال جاری با شعار «ایستگاه‌های راه آهن، رونق بخش زندگی شهری» برگزار شود.
اين رويداد فرصتي منحصربفرد برای سخنرانان عالی رتبه از جمله تصمیم گیرندگان، نمایندگان صنایع پیشرو و همچنین سهامداران دخیل در مباحث شهرسازی و اعضای پنل‌های فعال در زمینه‌های مربوطه جهت اظهار نظر در خصوص تمامی مسائل استراتژیک مربوط به ایجاد، توسعه و بهره برداري از ایستگاه‌های راه آهن فراهم خواهد نمود.

کنفرانس مذکور شامل برنامه‌های زیر خواهد بود:
دو جلسه عمومی (شامل افتتاحیه و اختتامیه)
دو میزگرد
هشت نشست فنی در حوزه موضوعات ویژه
غرفه/نمایشگاه
برنامه بازدیدهای فنی

لازم به ذکر است نشست‌های تخصصی همزمان نیز در روزهای 11 و 12 نوامبر در هتل اوین تهران برگزار خواهد شد.

همچنین در جریان برگزاری این اجلاس، دو میزگرد نیز در نظر گرفته شده است:
نخستین میزگرد با موضوع «شهرهای مبتنی بر راه آهن» برگزار خواهد شد
دومین میزگرد با موضوع «ایجاد ارزش افزوده برای شهرها: چالش‌های اصلی» برگزار خواهد گرديد.

در كنفرانس UIC nextstation 2019 موضوعات زیر مطرح خواهد شد:
1 – مدیریت ایستگاه و تامین مالی ایستگاه
2 – پایداری و بهره وری انرژی
3 – جا بجایی، قابلیت دسترسی و به هم پیوستگی خطوط
4 – خدمات و بازرگانی
5 – تعامل میان ایستگاه‌ها و شهرها
6 – طراحی ایستگاه
7 – ایمنی و امنیت
8 – فناوری هوشمند

اتحاديه بين المللي راه آهن¬ها (UIC) و راه آهن ج. ا. ايران منتظر ديدار شما از تاریخ 11 الی 13 نوامبر 2019 در تهران هستند.

Under the patronage of:

Media partners:

Previous UIC nextstation conferences

UIC nextstation 2017 - Madrid

Smart Stations in Smart Cities

UIC nextstation 2015 - Marrakech

Rethinking Stations for Future Intermobility

UIC nextstation 2013 - Moscow

Linking Railways and Society

Railway Stations around the world