ثبت نام

هزینه‌ها مشتمل بر موارد ذیل می‌شود:

  • (تمامی جلسات کنفرانس در تاریخ 12-11 نوامبر 2019 (21-20 آبان 98)
  • بازدید فنی در تارریخ 13 نوامبر 2019 (22 آبان 98)
  • پذیرایی نهار در تاریخ 13-11 نوامبر 2019 (22-20 آبان 98)
  • شام رسمی

تمامی هزینه‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.